ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปาริชา ศรีพิมพ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทวี ว่องไง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1