ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวญาณิน ท้องฟ้า
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1