ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติ
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ทางโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,13:39   อ่าน 702 ครั้ง