ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ (อ่าน 106) 17 ส.ค. 60
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา09.00 น. นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามป็นประ (อ่าน 108) 17 ส.ค. 60
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติ (อ่าน 105) 17 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเร (อ่าน 132) 17 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามเข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality (อ่าน 128) 17 ส.ค. 60
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และนักเรียนปัจจุบั (อ่าน 97) 17 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้ค่าเป้าหมายมาตฐานคุณภาพภายใน (อ่าน 104) 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้มาตรฐานประกันคุณภาพภายในของขั้นพื้นฐาน (อ่าน 99) 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้ค่าเป้าหมายมาตฐานคุณภาพภายใน (อ่าน 126) 19 พ.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้มาตรฐานประกันคุณภาพภายในของปฐมวัย (อ่าน 121) 19 พ.ค. 60
CRS Project โครงการพี่สอนน้อง "ปลูกปัญญา อาสาพาเรียน" จากบริษัท SUMSUNG (อ่าน 196) 27 ก.ค. 59
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม (อ่าน 202) 27 ก.ค. 59
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถ (อ่าน 307) 27 ก.ค. 59
นายวิชาญ ทองดา พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิ (อ่าน 193) 27 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 โดยการนำของ นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเ (อ่าน 235) 17 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 227) 19 พ.ค. 59
นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดการประชุมผู้ปกครองเครื่อข่ายประจำโรงเรียน ณ (อ่าน 232) 19 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (อ่าน 197) 19 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเต็มพิกัด 100 % (อ่าน 305) 02 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 (อ่าน 435) 12 ม.ค. 59
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามกลุ่มโรงเรียนบางละมุง1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสื (อ่าน 404) 14 ธ.ค. 58
บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) ที่จัดงานวันกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ณ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม (อ่าน 494) 01 ธ.ค. 58
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรม bike for dad (อ่าน 330) 27 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.ชบ.3 (อ่าน 835) 27 พ.ย. 58