ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ (อ่าน 73) 17 ส.ค. 60
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา09.00 น. นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามป็นประ (อ่าน 72) 17 ส.ค. 60
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติ (อ่าน 74) 17 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเร (อ่าน 92) 17 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามเข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality (อ่าน 102) 17 ส.ค. 60
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และนักเรียนปัจจุบั (อ่าน 68) 17 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้ค่าเป้าหมายมาตฐานคุณภาพภายใน (อ่าน 74) 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้มาตรฐานประกันคุณภาพภายในของขั้นพื้นฐาน (อ่าน 71) 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้ค่าเป้าหมายมาตฐานคุณภาพภายใน (อ่าน 95) 19 พ.ค. 60
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประกาศใช้มาตรฐานประกันคุณภาพภายในของปฐมวัย (อ่าน 89) 19 พ.ค. 60
CRS Project โครงการพี่สอนน้อง "ปลูกปัญญา อาสาพาเรียน" จากบริษัท SUMSUNG (อ่าน 180) 27 ก.ค. 59
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม (อ่าน 181) 27 ก.ค. 59
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถ (อ่าน 269) 27 ก.ค. 59
นายวิชาญ ทองดา พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิ (อ่าน 172) 27 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 โดยการนำของ นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเ (อ่าน 210) 17 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 205) 19 พ.ค. 59
นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดการประชุมผู้ปกครองเครื่อข่ายประจำโรงเรียน ณ (อ่าน 209) 19 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (อ่าน 179) 19 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเต็มพิกัด 100 % (อ่าน 277) 02 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 (อ่าน 408) 12 ม.ค. 59
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามกลุ่มโรงเรียนบางละมุง1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสื (อ่าน 382) 14 ธ.ค. 58
บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) ที่จัดงานวันกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ณ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม (อ่าน 469) 01 ธ.ค. 58
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรม bike for dad (อ่าน 315) 27 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.ชบ.3 (อ่าน 813) 27 พ.ย. 58