ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2506 โดยอาศัยศาลาการเปรียญ ของวัดสุกรีบุญญาราม มีผู้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนคือ นายทรงศักดิ์  ชัยอารีย์ราษฎร์ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบางละมุง ขณะนั้นวัดสุกรีบุญญาราม  ยังเป็นสำนักสงฆ์ โดยมีพระชิ้น เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งนายสุกรีย์ ครุฑสุข ได้บริจาคที่ดิน 10 ไร่ ร่วมกับนายบุญ  ใจกุศล บริจาคที่ดินเพิ่ม 2 ไร่ รวมเป็น 12  ไร่ ให้สร้างสำนักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานให้ตั้งเป็นวัด โดยใช้ชื่อว่า วัดสุกรีบุญญาราม ซึ่งเป็นการใช้ชื่อ นายสุกรีย์ กับ นายบุญ มารวมกันตั้งเป็นชื่อวัด
                    เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกนั้น เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งกราด เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นเดียว แล้วเปิดเพิ่มขึ้นปีละระดับชั้นจนถึงปี พ.ศ.2509 จึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม โดยเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญ เข้ามาเรียนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2514 ต่อจากนั้น โรงเรียนได้ปรับการเปิดการเรียนการสอน จากเดิมที่ปิดเรียนวันโกนและวันพระ มาเป็นเปิดเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และ ปิดเรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2511  เจ้าอาวาสวัด กรรมการวัด  และประชาชน ได้ร่วมมือกันหาเงินสร้างอาคาร เรียนในที่ของวัด เป็นอาคารแบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน มีมุขข้าง พื้นคอนกรีต หลังคาสังกะสี   ใช้งบประมาณ  50,000 บาทเศษ แต่ยังขาดพื้นห้อง ฝาผนังห้อง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน 

ปี พ.ศ. 2514   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 60,000 บาท  จึงได้ก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญของวัดสุกรีย์บุญญาราม  มาเรียนที่อาคารเรียน    

ปี พ.ศ.2523  เปิดสอนถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน 

ปี พ.ศ.2524  ชาวบ้านช่วยกันบริจาคสร้างถังเก็บน้ำฝน เป็นเงิน 113,000 บาท

ปี พ.ศ.2524  ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท สร้างถังน้ำใต้ดิน จุน้ำได้ 243 ลูกบาศก์เมตร

ปี พ.ศ.2529  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 150,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ1,640,000 บาท และต่อเติมภายหลังอีก 4 ห้องเรียนรวมเป็นงบประมาณ 1,717,000 บาท

ปี พ.ศ. 2538  ได้รับบริจาคจาก นางบังอร สกลผดุงเขตต์ ในการสร้างห้องสุขาอีก 5 ห้องเป็นเงิน 125,000  บาท        

ปี พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณ สร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 186,401.49 บาท จาก สปจ. ชลบุรี

ปี พ.ศ. 2548   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 254,977 บาท จากการจัดงานสมาคมศิษย์เก่า

ปี พ.ศ. 2549   จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 221,656 บาท จากการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา

ที่ตั้งปัจจุบัน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะนาว ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

หมายเลขโทรศัพท์ 038-236610 หมายเลขโทรสาร 038 - 236610

พื้นที่ตั้งของโรงเรียน

พื้นที่ตั้ง ประกอบด้วย

{C}(1)    พื้นที่ราชพัสดุ  2 2 56 ไร่

{C}(2)    พื้นที่ธรณีสงฆ์ 12 0 0  ไร่

เขตพื้นที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง

การติดต่อระดับพื้นที่ 

(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร

(2) สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมบัง                                             ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร

(3) ที่ว่าการอำเภอบางละมุง                                                               ระยะทาง 13 กิโลเมตร

เขตพื้นที่บริการทางการศึกษาของโรงเรียน

เขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

เขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.3 KB